Mohnatyj Strazh Neulovimy Mstitel (Vim)
(Medved Rossii Taho x Vohumana Kira), born 08 Sept 09 y.

Photoalbum 23 february 2012. 2,5 year

MS Neulovimy Mstitel, 2,5 year

Photoalbum "July 2011"

2010, июнь. На рыбалке с Вимом. Фото смотреть здесь>>>

16 month

16 month

16 month

16 month

16 month

16 month

16 month

16 month

16 month

16 month, with mother

16 month, with mother

16 month, with mother

16 month

16 month. Vim and keeshond Sunny

16 month, with mother, Sunny and Tari

16 month, with mother, Sunny and Tari

15 month

15 month

13 month

photo by V. Bogatyrev

15 month

13 month

 

13 month

Vin and MS Chelentano

 

Vin and MS Chelentano

 

5 month

 

5 month

4 month

 

4 month

 

 

2,5 month

2,5month

2,5 month

54days

33day

33day