CHRus, 2JCAC, 9CAC, 2BOB,

"Guard duty" course (KS) - The diploma of the first degree

RUS KATANA ZHELANA
(Varlak x Rus Katana Adel Ledy), 28.July.2005y.

 

4 year

Rus Katana Zhelana

4 year

Rus Katana Zhelana

4 year

Rus Katana Zhelana

4 year

Rus Katana Zhelana
Rus Katana Zhelana

Rus Katana Zhelana

3,5 year

Rus Katana Zhelana

3,5 year with Kira and puppy

Rus Katana Zhelana

3,5 year

Rus Katana Zhelana

3,5 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

Rus Katana Zhelana

3 year

3 year

Rus Katana Zhelana
Rus Katana Zhelana

Rus Katana Zhelana

2 year

Rus Katana Zhelana

2 year

Rus Katana Zhelana

2 year

Rus Katana Zhelana

2 year

Rus Katana Zhelana

2 year

Rus Katana Zhelana

2 year

Rus Katana Zhelana
Rus Katana Zhelana
Rus Katana Zhelana
Rus Katana Zhelana
Rus Katana Zhelana

Rus Katana Zhelana

11 month

Rus Katana Zhelana

11 month

8 month

Rus Katana Zhelana

8 month

Rus Katana Zhelana

6 month

Rus Katana Zhelana

4 month

Rus Katana Zhelana

4 month